Akademia Hollywood

1210

Akademia Hollywood është hapur në 15 Janar 2009. E bazuar në sistemin e shkollave të muzikës së Kalifornisë, Akademia u hap nën emrin “Hollywood206“.

Më shumë