Ja cilat gjëra nuk duhet mbajtur në shtëpi

781

Grumbulli i lodrave, në përgjithësi dhe sidomos teatri i kukullave që dominon në shtëpi, duhet të ngelen në fëmijërinë tuaj…

Më shumë