Sot është Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit

388

15 marsi njihet si Dita Ndërkombëtare e Konsumatorit, që ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve. Mbrojtja, ka të bëjë me ruajtjen e shëndetit dhe sigurisë së konsumatorëve, si dhe me mbrojtjen e tyre nga çdo praktikë abuzive e tregtarëve.

Më shumë